Materiał Partnera

Jak wygląda postępowanie upadłościowe osób fizycznych?

Jak wygląda postępowanie upadłościowe osób fizycznych?

Upadłość konsumencka to postępowanie skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem postępowania jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. Procedura ta umożliwia wyjście z długów osoby zadłużonej i uzyskanie oddłużenia. Upadłość konsumencka jest jedyną szansą na wyjście ze spirali długów. Jak jednak wygląda takie postępowanie upadłościowe?

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby niewypłacalne, których miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów. Są to wszystkie osoby fizyczne, które mają zdolność prawną. Wniosek o upadłość mogą składać w sądzie zarówno dłużnicy, których sytuacja wynika z nieszczęśliwych zdarzeń losowych, jak i osoby, których niewypłacalność nie wynika ze zdarzeń losowych, jednakże nie mają środków na spłatę wszystkich długów.

W postępowaniu upadłościowym nie zawsze dochodzi do całkowitego umorzenia długów. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzeniu części czy całości długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym etapem na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. Powinien być on przygotowany na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Konieczne, aby zawrzeć w nim aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną, spis wierzytelności i wierzytelności spornych, czy dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe osób fizycznych?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik jest zobowiązany wydać cały swój majątek i dokumentację syndykowi. Majątek dłużnika (w tym wynagrodzenia z umowy o pracę) staje się masą upadłościową, a środki z niej zostają przeznaczone na spłatę długów oraz pokrycie kosztów postępowania – zauważa radca prawny z Kancelarii Legal Liability z Łodzi.

Syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz ustala skład masy upadłościowej, która zostanie spieniężona na rzecz spłaty zobowiązań upadłego. Jeśli z majątku dłużnika nie da się pokryć wszystkich wierzytelności, sąd ustala plan spłaty, który uwzględnia możliwości zarobkowe konsumenta. W sytuacji, gdy upadły konsument nie posiada majątku, koszty upadłości ponosi Skarb Państwa, a postępowanie trwa krócej, bo od 4 do 8 miesięcy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy