Materiał Partnera

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Konflikty małżeńskie mogą w skrajnym przypadku skończyć się rozwodem. Jego szczególnym rodzajem jest rozwód z orzeczeniem o winie, który z reguły przeprowadza się wtedy, kiedy jeden z małżonków, lub oboje, ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Jest to trudna praktyka, ponieważ należy jednoznacznie przedstawić dowody. Sądy zawsze działają w imieniu rozjemcy zwaśnionych stron, dlatego w artykule opisujemy, co trzeba zrobić, aby taki rozwód uzyskać?

Co oznacza rozwój z orzeczeniem o winie?

To pojęcie jest wyjątkowo precyzyjnie określone w polskim ustawodawstwie, ponieważ to pojęcie rozumie się takie zachowanie małżonka (polegające na podjęciu wyraźnego działania albo niepodjęciu działania, kiedy było to konieczne), które skutkuje naruszeniem praw i obowiązków określonych przepisami prawa co do zasad współżycia społecznego, którego nie da się już naprawić.

Jak wskazuje pani mecenas z jednej z wrocławskich kancelarii adwokackich, jest to trudne przeżycie emocjonalnie i formalnie. Polskie Sądy nigdy nie ułatwiają takich postępowań i nawet w przypadku najbardziej oczywistych dowodów zdrady jednej ze stron skrupulatnie badają materiał dowodowy oraz próbują dociekać powodów. Materia małżeńska jest bardzo delikatna i tajemnicza dla osób trzecich, a nikomu nie zależy, aby rozwiedzionych par przybywało.

W toku postępowania rozwodowego musi zostać jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość udowodnione, że podawany powód rozpadu pożycia był całkowicie uzależniony od woli winnej strony. Warto jednak nadmienić, że przypisanie winy nie musi wynikać z tego, że ktoś celowo planował rozpad małżeństwa. Niekiedy ludzie zachowują się niewłaściwie wobec drugiej strony, nie mając intencji całkowitego zerwania relacji. Po prostu ich czyn jest tak niewyobrażalny i niewybaczalny dla drugiej strony, że jedyną możliwością jest zaniechanie jakiegokolwiek kontaktu.

W drodze postępowania przygotowawczego przez adwokata badane są wszelkie okoliczności oraz doradzane jest zachowanie, które ponad wszelką wątpliwość wykluczy winę osoby wnioskującej o rozwód. Niekiedy udowodnienie winy jednej ze stron może wiązać się z koniecznością wynajęcia prywatnego detektywa, który dostarczy dostatecznych dowodów w formie audiowizualnej, które będzie można okazać przed sądem. Ważne jest również świadectwo osób z otoczenia małżonków. Skutkiem prawnym orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie może być ustalenie obowiązku alimentacyjnego w myśl przepisów prawa rodzinnego. Jeżeli owocem małżeństwa było poczęcie dzieci, to w sprawach rozwodowych Sąd może również rozważać powierzenia opieki nad dziećmi jednej ze stron lub nawet organicznie czy pozbawienie praw rodzicielskich.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy