Materiał Partnera

Jak opatentować wynalazek?

Jak opatentować wynalazek?

W naszym kraju proces udzielania patentu na wynalazek reguluje ustawa Prawa własności przemysłowej.  Określa ona m.in. cechy, jakie musi posiadać dany wynalazek, aby można było przyznać na niego patent. W naszym artykule wyjaśniamy dokładnie, jakie to są cechy oraz jak przebiega procedura opatentowania wynalazku. Podpowiadamy również, co można zrobić, aby przebiegła ona sprawnie i skutecznie.

Czym jest wynalazek?

W ustawie Prawa własności przemysłowej nie znajdziemy definicji wynalazku. Mówi ona jednak o tym, jakimi cechami wynalazek musi się wyróżniać, aby mógł zostać na niego przyznany patent. Kiedy zatem możliwe jest opatentowanie wynalazku?

Patenty udzielane są bez względu na dziedzinę techniki. Można je zaś uzyskać na wynalazki, które są:

  • nowe,
  • posiadają poziom wynalazczy,
  • mają zastosowanie przemysłowe.

Można uznać, że wynalazek to szeroko rozumiany wytwór, który jest technicznym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Patent zatem może zostać udzielony zarówno na technologię czy recepturę, jak i konkretny produkt taki jak urządzenie elektroniczne bądź lek.

Nie można natomiast opatentować znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. W przypadku ochrony nazw i logotypów obowiązują bowiem inne przepisy. To samo tyczy się aplikacji, programów komputerowych, gier planszowych czy scenariuszy i książek.

Jak opatentować wynalazek?

Aby opatentować wynalazek należy złożyć wiosek do Urzędu Patentowego – osobiście, nadać przesyłką pocztową lub w postaci elektronicznej (zgłoszenia dokonywać można za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie www.epuap.gov.pl).

Jak to wygląda w praktyce?

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, rzecznik patentowy z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT w Przemyślu:

Wniosek ten powinien zawierać opis, prawidłowo zredagowane zastrzeżenia patentowe oraz rysunki, o ile są one niezbędne do zrozumienia wynalazku. Wraz ze zgłoszeniem zaś należy uiścić stosowne opłaty.

Jakie to są opłaty?

Według ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków przy wniosku w postaci papierowej jest to 550 zł, a za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25 zł. W przypadku wniosku w postaci elektronicznej z kolei opłata wynosi 500 zł, a za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu i zawiadamia o tym zgłaszającego - tłumaczy nasz rozmówca. 

O zgłoszeniu wynalazku, wedle ustawy Prawa własności przemysłowej, ogłasza się w Biuletynie Urzędu Patentowego po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający zaś może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, czyli stwierdzeniu, że: przedmiot zgłoszenia jest nowy, posiada poziom wynalazczy, a zatem nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz nadaje się do zastosowania, zgłoszony wynalazek otrzymuje ochronę, która trwa dwadzieścia lat – liczone od momentu dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Jak sprawnie i skutecznie przejść procedurę opatentowania wynalazku?

Przygotowanie dokumentacji, koniecznej do zgłoszenia wynalazku, stanowi żmudny i wymagający fachowej wiedzy proces. Dlatego też – bez względu na to, czy składamy zgłoszenie krajowe, europejskie czy międzynarodowe – warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Dzięki jego specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu możemy uniknąć popełnienia błędów w zastrzeżeniach patentowych, a jego wsparcie na każdym etapie procedury sprawi, że urzędowe formalności nie będą spędzały nam snu z powiek.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy