Materiał Partnera

Jak dokonać fuzji firm w sposób zgodny z prawem?

Jak dokonać fuzji firm w sposób zgodny z prawem?

Łączenie firm odbywa się z różnych powodów. Jednak zwykle celem jest zwiększenie wpływów w danej branży i obniżenie kosztów. Wyróżnia się 3 typy fuzji – poziomą, pionową i konglomeratową. Co oznaczają wszystkie z ww. terminów? W jaki sposób realizuje się fuzje przedsiębiorstw krok po kroku? Czytając poniższy artykuł, poznasz odpowiedzi na powyższe pytania i rozwiejesz swoje wątpliwości.

Na czym polega fuzja firm i jak można ją przeprowadzić?

W najprostszych słowach fuzja firm to przyjazne ich połączenie. Polega na zespoleniu majątku obu podmiotów w jedno przedsiębiorstwo. Jak zauważają prawnicy z warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów GESSEL, połączenie firm może nastąpić na dwa sposoby:

  • poprzez stworzenie nowej spółki i przeniesienie majątku obu podmiotów pod jej skrzydła;

  • przez przeniesienie majątku i odpowiedzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa na jedną ze spółek.

Rodzaje fuzji przedsiębiorstw i ich znaczenie

W pojęciu gospodarczym istnieją 3 typy fuzji:

  • Pozioma (horyzontalna) – jest to połączenie, którego motywem jest zespolenie podmiotów zajmujących się dokładnie tą samą dziedziną na rynku. Jej celem jest zwiększenie wpływów, podniesienie prestiżu produktu na rynku czy obniżenie kosztów produkcyjnych.

  • Pionowa (wertykalna) – fuzja łącząca przedsiębiorstwa będące w jednym łańcuchu produkcyjnym w branży. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji produktu ze względu na zamknięciu w jednej firmie dwóch elementów ogniwa produkcyjnego czy dystrybucyjnego firm.

  • Konglomeratowa – to fuzja firm, które nie są do siebie zbliżone pod względem branżowym. Dzięki takiemu zespoleniu możliwe jest podniesienie rentowności przez poszerzenie zakresu działalności na rynku.

Jak przeprowadzić fuzję firm w sposób prawidłowy?

Aby fuzja firm była zgodna z prawem, konieczne jest uwzględnienie następujących kroków postępowania:

  • przygotowanie planu połączenia spółek – obejmuje wszystkie aspekty związane z przekazaniem odpowiedzialności, terminem realizacji oraz zakresem obowiązków każdej ze stron;

  • negocjacje między stronami, które obejmują np. dokonanie wyceny majątku oraz źródło kapitału potrzebnego do jego opłacenia;

  • realizacja – moment rozpoczęcia rzeczywistej fuzji firm, który jest widoczny w sposobie ich funkcjonowania. To czas wykonywania wszystkich etapów połączenia zawartych w umowie między spółkami.

Da się zauważyć, że łączenie firm nie jest procesem łatwym i szybkim. Dlatego do zawiązania nowej spółki lub połączenia kilku przyda się wyspecjalizowany zespół prawniczy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy