Materiał Partnera

Jak dobrze napisać reklamację?

Jak dobrze napisać reklamację?

Niekiedy zdarza się, że zakupiony towar lub opłacona usługa nie spełniają naszych oczekiwań – produkty są niezgodne z opisem lub posiadają wady, usługi przeprowadzone zostały w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny. W takich sytuacjach rozwiązaniem problemu jest reklamacja, czyli żądanie klienta skierowane do sprzedawcy lub usługodawcy, mające na celu pokrycie strat związanych z niefachowo przeprowadzoną usługą, wadliwością sprzętu etc. Procedura reklamacyjna wydaje się prosta, jednak w praktyce okazuje się, że wiele osób nie wie, jak skutecznie dochodzić swoich praw. Problemy zaczynają się już na etapie podania reklamacyjnego.

Oznaczenie stron

Każde pismo urzędowe powinno mieć wyraźnie oznaczonego nadawcę i odbiorcę – tak samo jest w przypadku reklamacji. Bez oznaczenia świadczeniobiorcy, świadczeniodawca, u którego zakupiliśmy wadliwy produkt lub usługę, nie będzie wiedział, w jaki sposób może się z nami kontaktować w sprawie podjętej decyzji. Brak natomiast danych dotyczących świadczeniodawcy może być argumentem za odrzuceniem reklamacji, którą świadczeniodawca może uznać za skierowaną nie do niego.

Określenie przyczyn reklamacji

To najważniejszy punkt całego podania reklamacyjnego. Opisujemy w nim, jakie wady posiada reklamowany produkt lub usługa. Najważniejsze jest bardzo dokładne określenie problemu – brak ścisłości w tym względzie znacznie zmniejsza szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Kolejną kwestią jest wskazanie, czego domagamy się od drugiej strony – czy będzie to żądanie usunięcia usterek, rekompensata pieniężna czy zwrot poniesionych kosztów.

Data złożenia reklamacji i podpis

Producent, sprzedawca lub usługodawca ma określony czas na rozpatrzenie naszego podania. Dlatego powinniśmy pamiętać o wyraźnym oznaczeniu u góry dokumentu daty, w której go składamy lub wysyłamy pocztą (reklamacje nadajemy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu będziemy mogli domagać się od drugiej strony udzielenia nam odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Nie zapomnijmy również podpisać naszego podania – dokument bez własnoręcznego podpisu w świetle prawa nie posiada żadnej wartości.

Jeśli druga strona nie zamierza ustosunkować się do naszej reklamacji, warto skorzystać z pomocy prawnika. Kancelaria Prawna „BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A.” jest firmą, która posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu również spraw reklamacyjnych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy