Materiał Partnera

Dlaczego ojcom rzadziej przyznaje się opiekę nad dziećmi?

Dlaczego ojcom rzadziej przyznaje się opiekę nad dziećmi?

Podczas rozwodu małżonkowie muszą ustalić wiele kwestii dotyczących podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi. Sprawy rodzinne z zakresu władzy rodzicielskiej, które rozstrzygane są na drodze sądowej, najczęściej kończą się przyznaniem sprawowania opieki nad dzieckiem matce. Statystyki ukazują, że jedynie w 4% przypadków prawo to przyznawane jest ojcu. Dlaczego ojcom rzadziej przyznaje się opiekę nad dziećmi? Odpowiadamy.

Decyzja sądu uwzględnia przede wszystkim dobro dziecka

Władza rodzicielska przysługuje zarówno matce, jak i ojcu w równej części, nawet jeśli nie pozostają oni ze sobą w związku małżeńskim. W przypadku rozwodu muszą oni ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad wspólnym dzieckiem. Prawo rodzinne nie dyskryminuje jednak żadnej ze stron ani nie poświadcza, jakoby matka miała ku temu większe predyspozycje. Pod uwagę brane jest tylko i wyłącznie dobro dziecka.

Sąd uwzględnia cały dostarczony materiał dowodowy, a także sytuację rodzinną, mieszkaniową, majątkową oraz osobistą obojga rodziców. Na tej podstawie dokładnie analizuje, z którym rodzicem dziecko będzie miało zapewnione lepsze wychowanie oraz warunki do życia, rozwoju i edukacji. Opieka oznacza bowiem sprawowanie pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka, poszanowanie jego praw, a także umożliwienie mu niczym niezakłóconego rozwoju pod każdym względem.

Kiedy ojciec może uzyskać opiekę nad dzieckiem?

Choć wiele osób uważa, że sąd z założenia przyznaje opiekę nad dzieckiem matce, w rzeczywistości ojcowie często po prostu nie składają o to wniosków i sami oddają dzieci pod opiekę drugiej strony. Niemniej ojciec może starać się o przyznanie mu pełnych praw do opieki. Aby to jednak osiągnąć, musi on udowodnić, że:

  • posiada stabilną sytuację życiową i majątkową,
  • zagwarantuje dziecku optymalne warunki do życia i rozwoju,
  • spełni i zabezpieczy potrzeby życiowe dziecka.

Który rodzic zapewni dziecku najlepsze warunki?

Prawo nie określa z góry, który rodzic zapewni dziecku najlepsze warunki do życia. Każda sytuacja jest bowiem inna i analizowana przez sąd indywidualnie. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na to, że sąd zdecyduje się przyznać prawa do opieki nad dzieckiem Tobie, warto zdecydować się na współpracę z kancelarią adwokacką, np. Adwokat Anety Adamskiej, która specjalizuje się m.in. w sprawach rodzinnych. W kwestiach dotyczących starszych dzieci, które mogą wyrazić chęć zamieszkania z konkretnym rodzicem, brane jest także pod uwagę ich zdanie na ten temat.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy