Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się postępowanie o zatwierdzenie układu?

Czym charakteryzuje się postępowanie o zatwierdzenie układu?

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się od siebie m.in. stopniem zaangażowania organów władzy publicznej. Postępowania te zostały pomyślane w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli optymalnie dobrać tryb restrukturyzacji do typu prowadzonej działalności. Jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest nowe postępowanie o zatwierdzenie układu, które weszło w życie 01 grudnia 2021 roku!

Postępowanie o zatwierdzenie układu na nowych zasadach. Co się zmieniło?

Od 1 grudnia 2021 roku dłużnicy nie mogą już skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji wprowadzonej przez Tarczę 4.0. Tym, którzy są w stanie współpracować ze swoimi wierzycielami, proponuje się nowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Co prawda, nie zwalnia ono już od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie, ale ma wiele innych zalet, np. dotyczących ochrony majątku dłużnika. O co dokładnie chodzi?

Otóż po sporządzeniu listy wierzytelności i wstępnego planu restrukturyzacyjnego, czyli od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, z mocy prawa zostają zawieszone postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika.

Jak zauważa w rozmowie radca prawny z Kancelarii Burkot Legal z Łodzi: Kolejną zmianą jest zakaz wypowiadania przez kontrahentów dłużnika ważnych dla jego działalności umów, np. najmu lokalu, w którym prowadzona jest firma dłużnika, umów kredytowych, leasingu czy rachunku bankowego. Zakaz ten obowiązuje od chwili obwieszczenia o dniu układowym.

Postępowanie o zatwierdzenie układu a uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) od 01 grudnia 2021 roku weszło w życie na stałe i zastąpiło dotychczasowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), które było najchętniej wybieranym procesem uzdrowienia finansów przedsiębiorstwa. Z czego to wynikało? Otóż procedura ta była prostsza i szybsza, aniżeli zwykłe postępowanie restrukturyzacyjne.

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu tej procedury na stałe do polskiego systemu prawnego z uwagi na duże zainteresowanie wśród osób zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Obecnie nie ma rozróżnienia na postępowanie o zatwierdzenie układu i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Uproszczona restrukturyzacja stanowi modyfikację pierwszego i jest już jednym postępowaniem, w którym uzyskuje się ochronę przed egzekucją. Z kolei publikacje ogłoszenia o jego otwarciu są dokonywane w Krajowym Rejestrze Zadłużeń, a nie w MSiG, jak to miało miejsce dotychczas.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy