Materiał Partnera

Co trzeba wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Co trzeba wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa określa pewnego rodzaju ustrój w małżeństwie. Rozdzielność wyklucza wspólnotę majątkową. Małżonkowie dysponują swoim własnym, osobnym majątkiem. W tej sytuacji są oni od siebie niezależni finansowo.

Kiedy rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkową wciela się w życie na mocy umowy, spisanej np. w formie aktu notarialnego. Można to uczynić już przed zawarciem małżeństwa za porozumieniem małżonków. Inną sytuacją, w której wprowadza się rozdzielność majątkową, jest przymusowe orzeczenie sądu na wniosek jednej ze stron z wyjątkowych przyczyn; a także w przypadku separacji.

Intercyza

Małżeństwa decydują się na intercyzę nie tylko dlatego, że chcą być od siebie niezależni finansowo i dysponować własnym majątkiem. Intercyzę podpisują także osoby, które prowadzą własną firmę. W przypadku strat, finansowych zobowiązań i długów swoim majątkiem odpowiada tylko jedna ze stron.

Aby podpisać intercyzę, obie strony muszą być zgodne i wyrazić swoje przyzwolenie. W tym celu spisuje się odpowiedni akt notarialny. Rozdzielność majątkową można rozwiązać, przywracając wspólność małżeńską.

Kiedy intercyza nie jest potrzebna?

Warto wiedzieć, że spisywanie intercyzy nie jest konieczne na wypadek chęci zachowania na wyłączność darowizny. Otóż darowizna należy do tzw. majątku odrębnego osoby obdarowanej. Do majątku odrębnego należy również majątek wypracowany przed zawarciem małżeństwa, nagrody oraz spadek.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Ten rodzaj rozdzielności majątkowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku małżeństw, w których jedno z małżonków nie pracuje i zajmuje się domem. Postanowienie o takiej rozdzielności zabezpieczy np. w sytuacji rozwodu. Wówczas osoba będąca do tej pory na utrzymaniu małżonka może żądać wyrównania dorobków. W trakcie trwania małżeństwa natomiast taka forma nie różni się niczym od zwykłej rozdzielności majątkowej. Jest zatem kompromisowym rozwiązaniem w małżeństwie, w którym jedna strona chce zachować odrębność majątkową.

Zmniejszanie obowiązku wyrównania dorobków

Oczywiście i ta możliwość zakłada różne odstępstwa. Jest nim dochodzenie praw po śmierci współmałżonka. Spadkobiercy mają możliwość ubiegać się o zmniejszenie wyrównania dorobków. Następuje to w sytuacji, gdy zmarły wystąpił za życia o unieważnienie małżeństwa, rozwód albo orzeczenie o separacji.

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Istnieje także przymusowy ustrój majątkowy, który może zostać podjęty jedynie z ważnych powodów na wniosek prokuratora lub wierzyciela. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocy prawa następuje również w przypadku ubezwłasnowolnienia albo upadłości jednego z małżonków, a także separacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy