Materiał Partnera

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Pożyczki są łatwym sposobem na szybkie uzyskanie potrzebnych środków finansowych. Niestety czasami, kiedy straci się nad nimi kontrolę, może to doprowadzić do licznych długów, z którymi trudno sobie poradzić. Jednym ze sposobów na wyjście z zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym ono polega i co dzieje się z nieuregulowanymi kredytami i pożyczkami?

Czym jest upadłość konsumencka?

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest unieważnienie części lub wszystkich długów danej osoby prywatnej. Można z niej korzystać niezależnie od sposobu, w jaki doszło do zadłużenia, mogło być ono nawet wynikiem podejmowanych celowych działań. Ale nie zawsze tak jest – w życiu zdarzają się losowe sytuacje, takie jak utrata pracy, które znacznie utrudniają spłacanie kredytu.

Głównym działaniem podejmowanym w ramach upadłości konsumenckiej jest upłynnienie majątku dłużnika, tak aby mógł oddać pożyczone pieniądze. Jednak w przypadku osób fizycznych istnieje też możliwość ogłoszenia upadłości nawet bez posiadania dóbr materialnych o wystarczającej wartości. Ostatecznie majątek konsumenta przechodzi w ręce syndyka, który od tego momentu nim zarządza. Co zatem dzieje się z długami?

Upadłość konsumencka a długi

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej podejmowane są działania, które mają pomóc w oddłużeniu danej osoby. W dniu wydania decyzji o upadłości majątkiem zaczyna zarządzać syndyk. Na początku jego rolą jest przygotowanie planu spłaty długów. Ocenia on możliwości konsumenta, biorąc pod uwagę wielkość jego majątku czy sytuację zarobkową. Jego zadaniem jest sporządzenie listy wierzycieli oraz wysokości kwot wchodzących w skład długów.

Jednak konsument ma określony czas na spłacenie pożyczek, a nie zawsze jego możliwości finansowe są wystarczające, żeby to zrobić. Jeśli więc sytuacja jest na tyle trudna, że uregulowanie rachunków jest wręcz niemożliwe, sąd może zlikwidować długi, umarzając zobowiązania wobec wierzycieli. Wówczas koszty przechodzą tymczasowo na konto Skarbu Państwa. Nie dotyczy to jednak wszystkich sytuacji – niektóre długi muszą zostać spłacone.

Co zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to często bardzo dobra opcja dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie z zaciągniętymi długami. Aby ją ogłosić, konieczne jest najpierw złożenie odpowiedniego wniosku.

Pomocą w załatwieniu formalności dotyczących upadłości konsumenckiej zajmują się specjalistyczne firmy – wyjaśnia pracownik Grupy RCDF. Skorzystanie z usług profesjonalistów to większa gwarancja, że wszystkie sprawy zostaną przeprowadzone jak należy. Kwestie prawne często są skomplikowane, dlatego warto powierzyć je osobie zaznajomionej z tematem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy