Materiał Partnera

Co powinna zawierać ugoda o naprawę szkód górniczych?

Co powinna zawierać ugoda o naprawę szkód górniczych?

Szkody górnicze nie są taką rzadkością, jak mogłoby się wydawać. Dotykają bowiem wiele rodzin zamieszkujących tereny przykopalniane. Jednym ze sposobów otrzymania rekompensaty za powstałe w naszym gospodarstwie domowym straty jest zawarcie ugody o naprawdę szkód górniczych. Jest to porozumienie pomiędzy kopalnią a osobami poszkodowanymi, dzięki któremu nie trzeba wkraczać na ścieżkę sądową.

Ugoda z kopalnią czy proces sądowy?

Kiedy na naszym terenie powstaną jakiekolwiek szkody w wyniku prac górniczych, pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jest próba podpisania ugody z kopalnią. Być może w ten sposób uda się uzyskać taką rekompensatę, na jaką liczymy i nie będzie potrzeby kierowania sprawy do sądu cywilnego – radzi ekspert z firmy Kompensata Sp. z o.o.

Warto wiedzieć, że jeśli nie podejmiemy próby zawarcia ugody z kopalnią, to sprawy nie można skierować do sądu. Zgodnie z zasadami osoby poszkodowane powinny najpierw postarać się o podpisanie z kopalnią porozumienia, a dopiero później mogą one wkraczać na drogę sądową. Więc wszyscy ci, którzy chcą otrzymać rekompensatę za doznane szkody, muszą rozpocząć swoje starania o uzyskanie należności od bezpośredniego kontaktu ze sprawcą niefortunnego zdarzenia, czyli z przedstawicielami danej kopalni.

Wiele poszkodowanych osób liczy na pomyśle rozwiązanie pertraktacji z kopalnią. Dzięki podpisaniu ugody oszczędzają przede wszystkim swój czas i pieniądze, ale też nie narażają się na duży stres związany z koniecznością brania udziału w jednej lub w kilku rozprawach sądowych. Zawsze więc warto porozumieć się z kopalnią i w ten sposób uzyskać od niej należne odszkodowanie za szkody górnicze. Dzięki temu można szybko zrewitalizować wszystko to, co zostało uszkodzone, czyli budynki mieszkalne, zabudowy gospodarcze czy grunty.

Zawartość ugody o naprawę szkód górniczych

Jeśli chcemy rozpocząć starania o podpisanie ugody z kopalnią, na sam początek należy określić poziom strat, które powstały w wyniku robót górniczych. Po ustaleniu szczegółów dotyczących szkód można złożyć odpowiednio uzupełniony wniosek do władz danej kopalni. W dokumencie tym powinny się znaleźć przede wszystkim takie informacje jak:

  • rodzaj szkód,
  • rozmiar szkód,
  • szacowane straty finansowe, które poniosło się w wyniku zniszczenia własności,
  • czas zauważenia szkody,
  • dokładne roszczenia względem kopalni (tj. czego od niej oczekujemy).

Osoby, które doświadczyły strat w wyniku robót górniczych, mogą domagać się otrzymania rekompensaty w dwóch formach: albo w postaci naprawienia powstałych wad przez kopalnię, albo wypłacenia im odpowiednio wysokiego odszkodowania, dzięki któremu możliwe będzie odnowienie budynków lub gruntów. Ważne jednak, by wyraźnie sprecyzować kwotę, którą poszkodowany oczekuje dostać. Co istotne, musi ona być zgodna z rzeczywistym poziomem strat.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy